A megbízási szerződés az adásvételi és a vállalkozási szerződés mellett az egyik leggyakrabban használt szerződéstípus az üzleti életben. Ha üzletet kötsz akár termékre vagy szolgáltatásra, akkor már találkoztál azzal az igénnyel, hogy szerződést kell (kéne) kötnöd az üzleti partnereddel. Ekkor merülhet fel a megbízási szerződés kötése.

Mi az a megbízási szerződés?

A megbízási szerződés, vagy egyszerűen megbízás egy olyan szerződés, amelyben a megbízott köteles a megbízó által rábízott tevékenység elvégzésére. (Bővebben wikipédia.)

Mi a megbízási szerződés leglényegesebb ismérve?

A gondossági kötelem.

Mi az a gondossági kötelem?

A gondossági kötelem azt jelenti, hogy a szerződés a megbízott által akkor lesz teljesített, ha a megbízott kellő gondossággal jár el a tevékenység ellátásában.

Mire vagy köteles a megbízási szerződés során?

A megbízott: köteles a megbízó által rábízott feladat ellátására
A megbízó: köteles a megbízási díj megfizetésére

Kell a megbízási szerződés során eredményt produkálni?

Szemben a vállalkozás szerződéssel, a megbízási szerződés esetén semmilyen eredményt nem kell produkálni a megbízottnak, elég, ha eljárása során kellő gondosságot tanúsít.

A megbízott ügyvédnek nem kell elérnie a felmentésedet a büntetőperben ahhoz, hogy jogosult legyen a megbízási díjra, elég, ha szakmailag korrekt módon képvisel téged a tárgyaláson.

Az orvos nem csak akkor teljesíti a megbízási szerződéses kötelezettségét, ha meggyógyít téged, elég, ha szakmailag korrekt módon kezel.

Mi a megbízott kötelezettsége?

A megbízott kötelezettsége annyi, hogy a szerződésnek megfelelően és az esetleges utasításokban meghatározottak szerint teljesítse a megbízást. Ennek keretei között a megbízott jogosult dönteni, hogy miként szeretné ezt megtenni.

Ha a megbízottnak többféle lehetősége is van a teljesítésre, akkor a választás a szerződési alapelveket és a Ptk. alapelveit be kell tartania.

Erre példa az együttműködési kötelezettség, amiből következhet az a kötelezettség, hogy a megbízott

  • tájékoztassa a megbízót és
  • utasítást kérjen.

Utasítási jog

A megbízási szerződés szabályozási alapelve, hogy a megbízó az ügy ura, akinek utasítási joga kiterjed a szerződés teljesítésére.

A törvény ki is mondja: a megbízott köteles a megbízó utasításait követni.

Mikor térhet el a megbízott az utasítástól?

A megbízó eredeti utasításától a megbízott két feltétel közös érvényesülése esetén térhet el:

  • ha az eltérést a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és
  • ha a megbízó előzetes értesítésére és ezzel új utasítás kérésére már nincs lehetőség.

Értesítési kötelezettség

A fenti esetben a megbízót késedelem nélkül értesíteni kell arról, hogy a megbízott miként járt el és miért úgy járt el.

Ebből két dolog is következik:

  1. olyan esetben teszi lehetővé az utasítástól való eltérést, amikor annak a teljesítése nem állna a megbízó érdekében, azaz a szabály alkalmas lehet a megbízó károsodásának elkerülésére;
  2. a késedelem nélküli értesítés elmulasztása megalapozhatja a megbízott kártérítési felelősségét, azaz a megbízott köteles e szabály alapján megtéríteni a megbízó kárát, ha az elkerülhető vagy csökkenthető lett volna azáltal, ha késedelem nélkül tájékoztatja a megbízót arról, hogy eltért az eredeti utasítástól.

megbízó utasítási jog

Mindig el lehet látni a megbízó kockázatára a feladatot?

A válasz egyértelműen nem. Mindenképpen meg kell tagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

Utasítási költségek

A megbízó köteles megtéríteni a célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

Tájékoztatási kötelezettség

A tájékoztatási kötelezettséget ne keverjük össze a feljebb említett értesítési kötelezettséggel. A tájékoztatási kötelezettség szerint:

  1. A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kérésére, de szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.
  2. Köteles tájékoztatni a megbízót, ha valamilyen közreműködő igénybevétele vált számára szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények a korábbi utasítások módosítását indokolják.
  3. A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről is késedelem nélkül informálni.

A képviseleti jog terjedelme

Megbízási szerződés kötése esetén a megbízónak tisztában kell lennie azzal, hogy ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás egyben a meghatalmazást is magában foglalja.

Megbízási díj

A megbízási szerződés visszterhes szerződés.

Mit jelent az, hogy a szerződés visszterhes?

A visszaterhes azt jelenti, hogy szerződés kiköti, hogy az ügylet mindenképpen ellenszolgáltatással jár. Vagyis mindkét fél részéről vagyoni juttatást vagy kötelezettségvállalást jelent.

A megbízási szerződés nem lehet ingyenes?

A visszterhes szerződés nem zárja ki azt, hogy a megbízási szerződés ingyenes legyen, azaz ne járjon megbízási díj. De a megbízó ebben az esetben is köteles a megbízott költségeit megtéríteni.

Megbízási díj kifizetése

A megbízási díj kifizetése a szerződés teljesítésekor esedékes, ha viszont a szerződés a megbízás teljesítése előtt megszűnik, a megbízott a megbízási díjnak értelemszerűen mindössze a tevékenységével arányos részét követelheti.

Sikerdíj

Sok megbízási szerződés tartalmaz a megbízáson felül sikerdíjat is. Ilyet tipikusan azért kötnek, mert a szerződéssel megcélzott eredmény elérése kívülálló okokból bizonytalan lehet.

Például egy idegen nyelv oktatására kötött megbízási szerződés esetén nem lehet garantálni a nyelv elsajátítását, ha a tanuló nem szorgalmas.

Ez a sikerdíj pusztán arra való, hogy motiválja a megbízottat az eredmény elérésére. De semmiképpen nem teszi kötelezővé az eredmény elérését. Ha a megbízott a szerződés teljesítése során nem tudja elérni a kitűzött eredményt, azzal nem követ el szerződésszegést (hiszen nem az eredmény elérésére vállalkozott), viszont nem lesz jogosult a megbízási díjon felüli sikerdíjra.

A megbízási díj magában foglalja a szerződés teljesítésével rendszerint együtt járó költségeket. Ezeket a megbízott köteles megelőlegezni.

A szerződés megszüntetése

A megbízási szerződést bármelyik fél felmondhatja.

megbízási szerződés megszűnése

Megbízó általi felmondás esetén

Ha a szerződést a megbízó mondja fel, köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárát, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

Megbízott általi felmondás esetén

Ha a szerződést a megbízott mondja fel, akkor köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárát, kivéve, ha a felmondásra a megbízó valamilyen szerződésszegése miatt került sor.

Haláleset esetén

A megbízott halála a szerződés megszűnésével jár. A megbízó halála, jogutódlással történő megszűnése azonban nem jár a szerződés megszűnésével, ilyenkor a jogutód cég vagy az örökös válik a megbízóvá.

Szerződés megszűnése eset lévő átadás-átvétel

A megbízási szerződés megszűnésekor a megbízott köteles elszámolni a megbízónak, azaz kiadni neki mindazt, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeként jutott.

Összefoglalás

A cégjog alapok megismerése kritikusan fontos a vállalkozók és vállalkozni vágyó emberek számára, akár a bevétel növeléséről, akár a veszteségek csökkentéséről van szó. Korábban bemutattuk a vállalkozási szerződés legfontosabb elemeit, most pedig a megbízási szerződés jellemzőit vettük górcső alá. Ha szeretnél még további hasonló blogcikkeket olvasni, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre!

A szakmai cikket Dr. Pomogyi László lektorálta

Érdekel a véleményed!

Előző cikkA vállalkozási szerződés
Következő cikkAz egyéni cég [Minden, amit tudnod kell az egyéni cégről]
Farkas Dezső a Cégjelző Kft. ügyvezetője, a Jövőt Építők Generációja Egyesület elnöke, valamint a Global Shapers Budapest Hub kurátora. Beválasztották az 50 tehetséges magyar fiatal közé. Templeton Fellow. Két TEDx előadás fűződik a nevéhez. Az ASEF Young Leaders Summit kiválasztottja Luxemburgban, valamint a Youth Leaders Forum alumnija. Köztársasági ösztöndíjasként végzett a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán. A Pro Nobilitas ösztöndíj alapítója. Több, mint 5 éve dolgozik a céginformáció területén. Szabadidejében szívesen foglalkozik oktatással, a fiatalok képzésével, fintech megoldásokkal és a legújabb, modern technológiákkal.