Mi az a végelszámolás? Mikor indul el? Hogyan tudod megszüntetni a céged? Hogyan kérheted a végelszámolási eljárás elindítását? Hogyan értesülhetsz róla, ha üzleti partnered döntött úgy, hogy megszünteti a cégét? Ki a végelszámoló és mi a legfontosabb feladata? Ha ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresed a választ, akkor a legjobb helyen jársz.

A negatív eljárások blogcikksorozat során az olyan fontos eljárásokat mutatom be tételesen, mint:

Miért érdemes ismerned a negatív eljárásokat?

A leegyszerűsített válasz: ha nem akarsz pénzt vagy üzletet veszteni a jövőben. De ennek fontosságát részletesen is kifejtem az egyes szakmai cikkek alkalmával.

Kezdjünk bele a mai témánkba.

Mi az a végelszámolás?

Ha szeretnéd megszüntetni a céged és nincsen semmilyen tartozásod, akkor jön képbe a végelszámolási eljárás.

Vagyis, ha a cég tulajdonosai úgy döntenek, hogy jogutód nélkül megszüntetik a céget. Ekkor a cég vagyonát „végelszámolják”. A vagyonról a végelszámolás megkezdése során a tulajdonosok rendelkeznek.

Te mikor kérheted a végelszámolás indítását?

Akkor kérheted, ha Te vagy a cég tulajdonosa.

Hogyan kérheted a végelszámolási eljárás indítását?

Ha tulajdonosként úgy döntesz, hogy jogutód nélkül meg akarod szüntetni a céged, akkor a taggyűlés során erről rendelkezned kell. Erről hoznod kell egy határozatot, amelyben megállapítod a végelszámolás kezdő időpontját, illetve kiválasztod a végelszámolót. Rendelkezned kell még a cég vagyonáról, és ammenyiben a céged működtet alapítványt vagy társadalmi szervezetet, annak sorsáról.

Mi a feltétele a végelszámolásnak?

A végelszámolás alapvető feltétele, hogy a cég nem fizetésképtelen, azaz semmilyen tartozása nincsen. Amennyiben a cég fizetésképtelen, úgy csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul a cég ellen.

Ehhez érdemes tudnod, hogy a végelszámolás eljárás a cég székhelye szerinti illetékes megyei vagy fővárosi bíróság hatáskörébe tartozik. Ebből következik, hogy ha nem a cég székhelye szerinti megyében lévő bíróságnál nyújtod be a végelszámolás eljárás iránti kérelmed, akkor el fogják utasítani.

Kihez kell fordulni?

 • nemperes eljárásokban a cég székhelye szerinti cégbíróság jár el,
 • peres eljárásokban pedig a cég székhelye szerint illetékes törvényszék jár el.

Ha a tulajdonosok úgy döntenek, hogy szeretnék megszüntetni a céget és a bíróság megállapítja, hogy

 • a cég fizetésképtelen, akkor nem indítható végelszámolási eljárás. Ilyenkor felszámolási eljárást fognak lefolytatni a cég ellen.
 • ha az eljáró bíróság szerint a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor.

Mi történik a végelszámolás megindítása után?

A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezetőjének megbízatása megszűnik, és innentől a cég új vezetőjének (önálló képviseleti joggal) a végelszámoló számít.

Ki lehet végelszámoló?

Végelszámolónak bárki megválasztható, maradhat a cég korábbi vezetője is, de lehet akár cég is, ha a vezetővel szemben támasztott követelményeknek megfelel, és a megbízatást elfogadja.

Milyen feladatokkal jár a végelszámolás?

A végelszámolási eljárás megindításával a cég korábbi vezetőjének (mert a jelenlegi vezető a végelszámolás elindításától a végelszámoló) több feladata is keletkezik:

45 nap áll rendelkezésére arra, hogy

 1. a cég tevékenységét lezáró beszámolót elkészítse,
 2. a jogszabályi előírásoknak megfelelő (pl. számviteli vagy adóügyi) feladatokat elvégezze,
 3. átadja a cég iratanyagát a végelszámolónak,
 4. tájékoztassa a végelszámolót a folyamatban lévő ügyekről,
 5. iratjegyzéket készítsen a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról és ezeket átadja,
 6. tájékoztassa a végelszámolás megindításáról a munkavállalókat és a szakszervezeteket.

Ha ezeket a kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Ezenfelül a végelszámoló kérelmére a cégbíróság – törvényességi felügyeleti eljárás keretében- akár 500 000 forintig terjedő, ismételten is kiszabható pénzbírsággal sújthatja a mulasztó korábbi vezetőt.

Mi a végelszámoló feladata I. rész

A végelszámolónak több állami szervet vagy hatóságot értesítenie kell a végelszámolás megindításáról (pl. a bankszámláit vezető pénzintézeteket, a vámhatóságot, az adóhatóságot, a területi munkaerő-piaci szervezetet stb.),

Köteles a végelszámolási eljárás megindítását változásbejegyzési kérelemben bejelenteni a cégbíróságnak is.

Hol és hogyan juttatják mások tudomására a végelszámolási eljárásban érintett céget?

A cégbíróság végzést hoz a végelszámolás megindításáról, amit a Cégközlönyben tesznek közzé.

Ez az a pont, amikor a „külvilág” is értesül a végelszámolási eljárás eredményéről. Ilyenkor értesülhetsz arról, ha az üzleti partnered döntött úgy, hogy megszünteti a cégét és végelszámolási eljárás indult ellene.

Miért fontos az, hogy időben értesülj róla?

A Cégközlönyben megjelenő végzés tartalmazza a hitelezőknek (akiknek tartozik a cég) szóló felhívást is, hogy követeléseiket a végelszámolásról szóló végzés közzétételétől számított 40 napon belül végelszámolónak jelentsék be. Ha erről lemaradsz, akkor nem sok esélyed van, hogy az üzleti partnered tartozását viszontlátod valamikor. A végelszámolás kezdő időpontja egyben a Cégközlönyben való megjelenés napja.

A 40 napon belül beérkező igényekről a végelszámolónak néhány napon belül jegyzéket kell összeállítania, ebben megjelölni az elismert és a vitatott követeléseket, majd a jegyzéket bemutatni a cégbíróságnak.

Hogyan értesülhetsz a végelszámolás elindulásáról?

Vannak elérhető ingyenes és fizetős szolgáltatások is.

Az ingyenes szolgáltatások esetén meg tudsz nézni heti csőd, felszámolás és kényszertörlési eljárás indulásáról szóló listát. Ez egy pdf fájl, amelyben egyszerűen végig futod szemmel, vagy Ctrl + F keresési billenytűkombinációval rákeresel az üzleti partnereidre. Ezt a Cégjelző oldalán való regisztrálás után a jobb felső sarokban találod.

Fizetős szolgáltatás esetén havi pár ezer forintért fel tudod tölteni a teljes üzleti partnerlistádat, ahol napi értesítést küld számodra a változásokról. Így nem kell folyamatosan figyelned a listádat. Vagy ami még rosszabb, ha nem figyeled egyáltalán, és elmulasztod a határidőt.

A végelszámolás alá vont cég neve

A végelszámolás elindulásától megváltozik cég neve:

 • a hosszú nevet a „végelszámolás alatt” toldattal kell kiegészíteni,
 • a rövid nevet az „v. a.” toldattal kiegészítve kell használni.

Tehát ha a cég nevében, akivel éppen üzletet szeretnél kötni, benne van a „végelszámolás alatt” vagy „v.a.” toldat, kétszer is gondold meg, hogy szeretnél-e vele üzletelni. Ezen a ponton szeretném kiemelni, hogy a magyar gyakorlatban sajnos előfordul, hogy a cégek „lefelejtik” ezt a toldatot, vagy a Cégközlönyben közzétételi hiba miatt a cég nevének változása nem jelenik meg.

A végelszámolás megindítását követően…

a végelszámoló jogosult a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a szerződött felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerződéstől elállni.

Ez alól van néhány kivétel, mint pl. a lakásbérleti szerződés vagy a kollektív szerződés

Itt fontos tudnod arról, hogy a végelszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása miatt, ha sérelmet szenvedsz, akkor lehetőséged van a cégbíróságnál végelszámolási kifogással élni. Erre az intézkedéstől vagy a mulasztás bekövetkezésétől számított 60 napon belül van lehetőséged.

Mi a végelszámoló feladata II. rész

A végelszámoló a végelszámolás során felméri a cég vagyoni helyzetét, behajtja követeléseket, kifizeti a tartozásokat, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti.

A hitelezők kifizetése után fennmaradó vagyont a cég tulajdonosai között felosztja, és ezzel megszünteti a céget.

A végelszámoló évente tájékoztatót készít a tulajdonosok és a cégbíróság részére, melyben be kell mutatnia a végelszámolás alatt álló cég helyzetét. Ebben ki kell térnie arra, hogy az eljárás befejezésére miért nem került még sor, továbbá tájékoztatást kell adnia az eljárás befejezésének várható időpontjáról is.

Ha a végelszámoló megállapítja, hogy a cég vagyona nem elég a tartozások kifizetésére, és a tulajdonosok a hiányzó összeget harminc napon belül nem fizetik meg, haladéktalanul köteles felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani, amelyhez még a tulajdonosok hozzájárulására sincs szükség.

Meddig tarthat a végelszámolás?

A végelszámolást az eljárás kezdő időpontjától számított három éven belül be kell fejezni. Ha ez nem történik meg, akkor a cég kényszertörlésére kerül sor.

Mikor lehet egyszerűsített végelszámolást végezni?

Ha kisebb a cég, és a végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezik. (Ha a határidő nem tartható, akkor átvált rendes végelszámolássá.)

Ilyenkor nem kell végelszámolót választani, az őt terhelő feladatokat a cég vezetője látja el.

Az egyszerűsített végelszámolást a cég köteles bejelenteni az adóhatóságnak, ahol az adóhatóság értesíti a cégbíróságot az egyszerűsített végelszámolás elindításáról.

Összefoglalás

A negatív eljárások között a végelszámolás akkor jön szóba, ha valaki úgy dönt, hogy megszünteti a cégét. Ha üzleti partnered a tudomásod nélkül szünteti meg a cégét és tartozása van feléd, akkor elemi érdeked, hogy értesülj róla és a szükséges lépéseket megtedd. Remélem sikerült bemutatnom a végelszámolás legfontosabb részleteit és rávilágítani a legfontosabb tudnivalókra. Ha szeretnél többet tudni a cégek legfontosabb adatairól, akkor érdemes elolvasnod a Teljes E-cégjegyzék Ismertetőt, ahol bemutatom a cégek esetén a legfontosabb információkat és felhívom a figyelmet a veszélyekre. Ha a végelszámolásról szóló cikk elnyerte tetszésed, kérlek írd meg véleményed hozzászólásban! Köszönöm!

A szakmai cikket Dr. Pomogyi László lektorálta

Érdekel a véleményed!

Előző cikkCsődeljárás Ismertető [Kezdőknek és Haladóknak]
Következő cikkKényszertörlési Eljárás Ismertető [Kezdődnek és Haladóknak]
Farkas Dezső a Cégjelző Kft. ügyvezetője, a Jövőt Építők Generációja Egyesület elnöke, valamint a Global Shapers Budapest Hub kurátora. Beválasztották az 50 tehetséges magyar fiatal közé. Templeton Fellow. Két TEDx előadás fűződik a nevéhez. Az ASEF Young Leaders Summit kiválasztottja Luxemburgban, valamint a Youth Leaders Forum alumnija. Köztársasági ösztöndíjasként végzett a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán. A Pro Nobilitas ösztöndíj alapítója. Több, mint 5 éve dolgozik a céginformáció területén. Szabadidejében szívesen foglalkozik oktatással, a fiatalok képzésével, fintech megoldásokkal és a legújabb, modern technológiákkal.